Om Hørselshjelpen AS

Eies av Nann-Helen Hartgen Varsi, Autorisert Audiograf ferdig utdannet i 1996 i samarbeid med hennes mann Per Inge Varsi som står for den daglige driften i firmaet.
Nann-Helen har fra 1996 til 2012 jobbet som audiograf/ledende audiograf på Hørselsentralen ved Sørlandet Sykehus Kristiansand.
Flyttet i 2012 til Kirkenes for å jobbe på sykehuset her, – og er fremdeles i full jobb på ØNH-avd.

Per Inge har lang fartstid innen anleggsfaget men har de senere årene omskolert seg innen audiologien. Han er teknisk ansvarlig og drifter butikken i Kirkenes samt følger opp underavdelinger. Per Inge er også samisktalende.

Hørselshjelpen har fra oppstart i 2013 vært drevet fra hjemmekontor i Bjørnevatn. Fra og med 11.august 2017 betjener vi våre kunder fra butikklokale i Kirkenes sentrum for å kunne avhjelpe brukerne på en enklere måte med å være mer tilgjengelig. Vi tilbyr alle tjenester relatert til hørsel.

Vår butikkadresse er: Dr. Wessels gate 5. I samme bygg som Kirkenes Hud og Fotklinikk. 

Vi har fra og med våren 2017 vært medlem av HearMe-gruppen.

Vi gjør oppmerksom på at pr i dag har frittstående audiografer ikke refusjonsrett. Reiseutgifter og egenandeler refunderes ikke av HELFO.

 

© 2016 Hørselshjelpen AS  - All rights reserved.

Utviklet av Netconsulting AS