Om Hørselshjelpen AS

Eies av Nann-Helen Hartgen Varsi, Autorisert Audiograf ferdig utdannet i 1996 i samarbeid med hennes mann Per Inge Varsi som står for den daglige driften i firmaet.
Nann-Helen har fra 1996 til 2012 jobbet som audiograf/ledende audiograf på Hørselsentralen ved Sørlandet Sykehus Kristiansand. Fra 2012-2018 har Nann-Helen jobbet som audiograf for Finnmarkssykehuset Kirkenes, og ledende audiograf for Finnmarkssykehuset, alle avdelinger.

Fra og med 1.februar 2018 avsluttes arbeidsforholdet ved Finnmarkssykehuset for å kunne yte 100% ved Hørselshjelpen AS.

 

Per Inge har lang fartstid innen anleggsfaget men har de senere årene omskolert seg innen audiologien. Han er teknisk ansvarlig og drifter butikken i Kirkenes samt følger opp underavdelinger. Per Inge er også samisktalende.

Hørselshjelpen har fra oppstart i 2013 vært drevet fra hjemmekontor i Bjørnevatn. Fra og med 11.august 2017 betjener vi våre kunder fra butikklokale i Kirkenes sentrum for å kunne avhjelpe brukerne på en enklere måte med å være mer tilgjengelig. Vi tilbyr fullverdig hørselstilbud.

I februar 2018 åpnet vår nye butikk i Tromsø hvor vår medarbeider Siri Havnes skal ha det daglige ansvaret. Siri er audiografstudent på siste året. Hun har mange års erfaring fra ulike yrker og er svært flink faglig. Hun vil være en svært stor ressurs for Hørselshjelpen og for de hørselshemmede i Troms.

 

Butikkadresse Kirkenes: Dr. Wessels gate 5 (bak MX-sport)

Butikkadresse Tromsø: Storgata 88, sammen med Brillehuset Tromsø.

Vi har fra og med våren 2017 vært medlem av HearMe-gruppen og samarbeider med Alliance optikk-kjeden.

Vi gjør oppmerksom på at pr i dag har frittstående audiografer ikke refusjonsrett. Reiseutgifter og egenandeler refunderes ikke av HELFO. 

 

© 2016 Hørselshjelpen AS  - All rights reserved.